Bestil bøgerne ved at gå ind på KONTAKT-siden og udfyld kontakt oplysningerne.

Skriv i BESKED-feltet hvilke bøger du ønsker og tryk "Send".


Bøgerne sendes som B-post hvis ikke andet aftales.

Faktura er vedlagt og sendes ligeledes på e-mail.

På forhånd TAK for din bestilling.


Alle bøger nedenfor, på NORSK BOKMÅL, kan læses online på Arven Forlags webside her: 

Indbundet

752 sider

Format ca. A5 (225 x 160 x 40 mm)

Indbundet

231 sider

Format ca. A5 (217 x 150 x 18 mm)

Indbundet

109 sider

Format ca. A5 (217 x 150 x 8 mm)

Indbundet

131 sider

Format ca. A5 (217 x 150 x 8 mm)

Bind 1: Paperback med forstærket ryg

342 sider

Format ca. A5 (205 x 145 x 20 mm)

Bind 2: Paperback med forstærket ryg

407 sider

Format ca. A5 (205 x 145 x 22 mm)

Bind 3: Paperback med forstærket ryg

538 sider

Format ca. A5 (205 x 145 x 30 mm)

Indbundet

176 sider

Format ca. A5 (205 x 145 x 14 mm)

Indbundet

143 sider

Format ca. A5 (205 x 145 x 14 mm)

Paperback

52 sider

Format 176 x 116 x 4 mm)

Hæfte

16 sider

Format A5

Husandagtsbogen

Forfatter: Carl Olof Rosenius

Sprog: Dansk

Pris: 0,- Dkr. - Sommertilbud - du betaler kun portoen...

Omtale af bogen:


”Husandagtsbogen” som nu udkommer i Danmark i ny oversættelse, er intet mindre end en himmelgave fra Gud til det danske folk, en af de mange stadfæstelser på at Gud ”våger over sit ord så han fuldbyrder det,” (Jer. 1:12).


Det er den mest kendte titel af alt det Gud har givet os gennem sin tjener Carl Olof Rosenius (1816-1868). Den blev ganske hurtigt et selvfølgeligt indslag i vore landes kristenhed. I en vækkelse i Finland råbte de over gaden til hinanden: ”Syvogtyvende august!” Og når de mødtes på kajen i fiskerlandsbyerne på den svenske Østersøkyst var deres hilsen: ”Han var god i dag!” Det var nok! Alt sammen bare en kort reference til Rosenius’ Husandagtsbog.


Rosenius’ forkyndelse, så vel af retfærdiggørelsen som helliggørelsen, retter altid vort blik mod Guds lam! Og hvor troen bare er den udstrakte tomme hånd som tager imod den gave Kristus har tilvejebragt for den som ikke tror!


Der har i vore skandinaviske lande også været en del udgivelser under navn af ”Roseniuslitteratur,” til dels stærkt beskåret i forhold til originalteksten, og med tydelige afvigelser fra det Åndens budskab som vi kender fra den ægte Roseniuslitteratur.

Med stor tak til Gud har jeg fulgt arbejdet med denne oversættelse af bogen til dansk. Den viderebringer det, som en korrekt oversættelse skal, ikke kun først og fremmest alt korrekt gengivet fra originalbudskabet, men alene det Guds Åndens budskab som er givet os gennem Carl Olof Rosenius.

Mandal, Norge, januar 2009.

Hermod Hogganvik

Oversætter/udgiver af norsk Roseniuslitteratur

Veiledning til fred

Forfatter: Carl Olof Rosenius

Sprog: Norsk Bokmål

Pris: 150,- Dkr.

Omtale af bogen:


Det vi først og fremst merker oss, er at denne nye utgivelsen er en helt "ny" bok i forhold til den utgaven som sist var ute med samme tittel.

Vi har sett hvordan de mange oversettelsene av Roseniuslitteratur som ble gitt ut for en del år siden, og som i de fleste tilfeller har fått noe å gi leseren, likevel ofte - til dels markert - har beskåret selve originalutgavens budskap. Eller ikke klart nok har formidlet videre dybden i Roseniusforkynnelsen.

Vi har også sett nyere utgivelse med klar forflatning av Roseniusforkynnelsen.

Men denne nye utgaven av "Veiledning til fred" føyer seg inn i rekken av solid Roseniuslitteratur som har kommet fra Arven Forlag de siste 12 årene.

Boka har på tittelbladet med all rett gjengitt originalutgavens: "Klar og usvikelig Veiledning til fred

Udvalg i tro oversettelse av C.O.Rosenius's Skrifter".

Men nå altså i ny (ikke popularisert) språkdrakt, og i det vesentligste i helt ny oversettelse v/Hermod Hogganvik, fra "Samlade Skrifter" av C.O.Rosenius.


Originalutgaven av denne boka ble redigert i 1874 ( da som en andaktsbok for hver dag i to måneder) av E. Forseth, Levanger, med hjelp av N.J. Laache, Steinkjær.

Denne nye utgaven er redigert med tilnærmet de samme avsnittsoverskriftene som forrige utgave av boka.

N.J.Laache skriver i forord til første utgave av boka: «Rosenius havde i fortrinlig Grad faaet Gave af Herren til at lede vakte søgende Sjæle til Jesus, hjælpe saadanne til Lys og Klarhed over Naadens Vei, føre dem ud fra Lovens Trældom til Evangeliets salige Erkjendelse og Aandens Frihed».


P.G. Sand skriver (i senere opplag av første utgave): "Jeg har udbredt ret mange Hundrede Exemplarer, og allevegne, hvor den gjennem denne Udbredelse er bleven kjent, er den kommen i Ry for at være aldeles mageløs. Rigtig mange salighedssøgende Sjæle har for mig udtalt, at denne Bog var det Middel, Herren brugte til at føre dem til en levende Tro paa deres Frelser. Flere af disse havde i aarvis forgjæves søgt efter sand Fred".


Og vi kan tilføye: I 130 år har denne boka og "Husandaktsboka", som de mest kjente av Roseniuslitteraturen, ført mange mennesker igjennom til frelse, og gitt dem den daglige åndelige "mat" i vårt land og rundt om i verden forøvrig.

Denne nye utgivelsen - ikke minst med gjenopprettelse av den opprinnelige Roseniuslitteraturen i ny språkdrakt, er en konkret oppfyllelse av Guds ord om at han "våker over sitt ord så han fullbyrder det", Jer 1:12.

Blant de mange gullkorn som var utelatt i forrige, men som du nå finner igjen i den nye utgaven av boka, vil jeg spesielt nevne et stort og rikt budskap om "Guds evige nådevalg".

Menneskelig sett er det utrolig at étt enkelt menneske - som bare ble 52 år - virkelig hadde gjort så enormt dype og omfattende erfaringer i livets mange spørsmål i samfunn med Gud.


Så ble da også Carl Olof Rosenius kalt for Nordens evangelist og Nordens sjelesørger. Og Olav Valen-Sendstad skrev: "Norsk Kristendom kjenner seg i stor, åndelig takknemlighetsgjeld til Sverige, for hva vi har fått gjennom Sveriges profet, Carl Olof Rosenius. Rosenius vil være kjær, og bety noe åndelig her i Norge, så lenge her overhodet finnes levende kristendom".

Med sin klare og omfattende bibelske lære, er denne boka virkelig kristen dogmatikk for lekfolk - men i enkel utforming om dagliglivets trosspørsmål.


Er det noe vi trenger mer av i vår tid med mange vantroens påfunn, enn nettop "Klar og usvikelig veiledning til fred"?

I denne boka har du den rene lære og den eneste frelsende kraft: Evangeliet - "for i det åpenbares Guds rettferdighet", Rom 1:16-17. I en tid med mange vantroens påfunn, har du i denne boka den rene lære og den eneste frelsende kraft: Evangeliet - "for i det åpenbares Guds rettferdighet", Rom 1:16-17."

av Kristoffer Fjelde

Menneskets fall og gjenopprettelse

Forfatter: Carl Olof Rosenius

Sprog: Norsk Bokmål

Pris: 125,- Dkr.

Omtale af bogen:


Fra Sverige har vi fått en liten antikvarisk bok (utgitt 1875) med dette budskapet fra Roseniuslitteraturen vi nå gir ut, som ikke har vært kjent tidligere i vårt land.


Klarere utleggelse av Bibelens evighets-avgjørende budskap for din sjel enn du har det i denne lille boka, får du neppe noe annet sted.


Her er "ikke noe holdt tilbake, men forkynt hele Guds råd". Her forkynnes klart arven fra Adam og arven fra Kristus.

Først får vi forkynt det sanne budskap om menneskets fall, som det eneste rette grunnlag for det forløsende, jublende frelsesbudskap med sin gjenfødende og frigjørende kraft, som så forkynnes for syndere.

Her har Gud ved sin tjener gitt oss en åpenbaring av Bibelens åpnings- og hovedbudskap vi ikke kjenner så klart fra noen annen, om at "der synden ble stor, ble nåden enda større", Rom 5:20:

"Kvinnen var den som "ble dåret og falt i overtredelse", 1Tim 2:14. Så skulle kvinnen få være den nærmest delaktige i Frelserens ankomst. Han skulle være en «kvinnes sæd".


Dette er (svensk: Guds nådes manér) slik Guds nåde alltid møter det gjennomsyndige menneske.

Betydningen av dette Bibelens forløsende «urbudskap» som vi forlengst har «mistet» i forkynnelsen i våre land, uttrykker Rosenius klart i "Romerbrevets budskap Kap.1-5": "Er ikke Adams synd vår - så er heller ikke Kristi rettferdighet vår".

Så skal vi nå her få ta til oss dette som Johannes sier "var fra begynnelsen", og som han "skriver til dem for at deres glede kan være fullkommen", 1Joh 1:1-5.


La oss be Gud åpenbare dette budskapet for oss, til sin dyrebare Sønns ære, og gjøre oss villige til å ta imot det Gud her vil tale til hver enkelt av oss!

av Hermod Hogganvik (oversetter)

Fader vår

Forfatter: Carl Olof Rosenius

Sprog: Norsk Bokmål

Pris: 150,- Dkr.

Omtale af bogen


Nyoversatt 1989 v/Hermod Hogganvik fra ”Samlade Skrifter”, EFS-förlaget, Stockholm 1926.


Utdrag av boka:

Bønnen ”Fader vår” er paradiset som åpnes på nytt her på jord. I den kan det rettferdiggjorte menneske på ny tale med Gud som en far, og vandrer mellom de skjønneste og mest fruktbare trær – de syv bønnene.


Den som får nåde til å se hva som skjuler seg i disse bønnene, og å se det fullkomne i deres sammensetning, vil ikke behøve flere bevis for Kristi guddom”.


Den svenske Roseniuskjenneren Tore Nilsson i bladet ”Pietisten”: Dette er en ypperlig oversettelse. Det er Rosenius, det er en åndelig undervisning, det er Guds ord til meg. Stundom, ja, ofte, oppleves en oversettelse av vår lærer Rosenius’ skrifter uekte og fattigere enn originalen. Men denne ”Fader vår” gir samme sterke og dype inntrykk som originalutgaven vi har på svensk.

av Hermod Hogganvik (oversetter)

Romerbrevets budskap i 3 bind

Forfatter: Carl Olof Rosenius

Sprog: Norsk Bokmål

Pris pr. bind: 100,- Dkr.

Samlet pris for alle 3 bind: 200,- Dkr.

Omtale af bøgerne:


"En stor begivenhet i den kristne bokheimen her i landet" Carl Olof Rosenius’ Romerbrevstolking nå komplett i tre-binds ny oversettelse.


Olav Valen-Sendstad:

Norsk Kristendom kjenner seg i stor, åndelig takknemlighetsgjeld til Sverige, for hva vi har fått gjennom Sveriges profet, Carl Olof Rosenius.

 Rosenius vil være kjær, og bety noe åndelig her i Norge, så lenge her overhodet finnes levende kristendom.


Professor Carl Fr. Wisløff: 

At Carl Olof Rosenius’ fortolkning av Romerbrevet nå foreligger i norsk oversettelse, regner jeg for å være en stor begivenhet i den kristne bokheimen her i landet. Dette er en av de virkelig store bøkene fra den store åndelige veileder C.O.Rosenius. Her blir man ført inn i Bibelens veldige budskap om frelsen i Jesus. Her får vi lys over hemmelighetene i forholdet mellom lov og evangelium. Og er det noe vi trenger i vår vanskelige åndssituasjon, så er det nettopp en rett bibelsk innføring i dette bibelske budskap.


Kristoffer Fjelde: 

Dette er gull i en åndsfattig tid. At denne vektige Romerbrevstolkingen fra «Nordens evangelist» og «Nordens sjelesørger», som Carl Olof Rosenius ble kalt, nå er kommet ut på ny, skjer ganske enkelt fordi Gud fremdeles «våker over sitt ord så han fullbyrder det», slik vi leser det i Jer 1. Tenk; 130 år har gått uten at noen har tenkt på å gi ut dette Gudgitte budskapet på ny, og så kommer det nå!


Øyvind Samnøy:

Skriftene til Rosenius er mi kjæraste lesning og min bibelskule.

Eg er difor så hjarteglad for at hans forklaring til Romarbrevet no er å få på norsk. Dette må vel kallast krona på verket i all hans gjerning. Denne nye oversettelsen har alt vorte meg til stor velsigning. Den har stadig fått gledestårer fram hjå meg.

Eg vil ynskja til Gud at mange får smaka krafta og safta i desse bøkene. Det ville fått rike følger for tid og æva.


 

I Åndens helliggjørelse

Forfatter: Carl Olof Rosenius

Sprog: Norsk Bokmål

Pris: 150,- Dkr.

Omtale af bogen:


Vi har fått en ny, svært verdifull bok av Carl Olof Rosenius: ”I Åndens helliggjørelse”. Her føres vi bl.a. inn i ”hovedbetingelsen for alt sant kristenliv på jord”. Altså ”selve nøkkelen”!


Denne boka er av mer enn én grunn bemerkelsesverdig. En tidligere utgave med samme tittel kom i 1945. Men denne nye utgaven er betydelig supplert fra originalkilden: ”Samlade Skrifter”. I stor grad er det også en ny oversettelse. Og alt i ny språkdrakt.


Her blir leseren også ført inn i betydelig, dypere bibelsk lærdom som tidligere ikke var tatt med.


Et eksempel på dette er avsnittet ”Død og oppstanden med Kristus”. Avsnittet innledes med Kol 3:1-4: ”Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd…...Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.


Rosenius kommenterer: ”Hva er så dette, å ”ha oppstått med Kristus”?……. Jovisst er det sant at Kristus så fullkomment har dødd og oppstått i vårt sted. At vi i Guds øyne alle er døde og har stått opp rettferdige i ham…. Men det er ikke det som er meningen her. For her anvendes Ordet på oss, og taler om den oppstandelsen som er skjedd i oss ved Kristus, for Paulus sier ”gjennom troen”, Kol 2:12.”


Dette var ikke tatt med i den tidligere utgaven med samme tittel. Og det er betegnende for hvor lite det forkynnes og er kjent, det som her nevnes om Bibelens ord om korsfestelsen, begravelsen og oppstandelsen, hvor Ordet anvendes på oss, og taler om hjertets gjenfødelse. For eksempel Gal 2:19-20, Rom 7:1-6 og flere steder i Rom 6, bl.a. v.8, i tillegg til nevnte Kol 3:1-4.

Det samme har skjedd under avsnittet ”Han skal vokse, jeg skal avta”. Her er nå tatt med originalkildens dype og lærerike budskap om Job som i sin velmakts dager tenkte: ”I mitt rede skal jeg få dø, og mine dager skal bli tallrike som sand”. Vi ser hvordan det ene redet etter det andre, ”hjelpestøttene” som han prøvde å holde på, ble ødelagt. Men hvordan Job, når alt dette var revet bort, fikk dobbel velsignelse og nåde.


Og flere liknende eksempler.

Luther fikk se at det frafall som skjedde fra evangeliet tilbake til den romerske gjernings-kristendommen, først og fremst hadde sin grunn i en feilaktig lære om hvordan vi kommer til troen, altså omvendelsen.

Her har vi nettopp en sterk og rett lærebok om hvordan vi kommer til – og forblir – i troen, om helliggjørelsen og om et bibelsk liv i hjem og på arbeidsplass.

KristofferFjelde

I syndsforlatelsens rike

Forfatter: Carl Olof Rosenius

Sprog: Norsk Bokmål

Pris: 125,- Dkr.

Omtale af bogen:


"Dette er den "rene lære", reformasjonens budskap, og den kristendom vårt lands grunnlovs §2 bygger på"

 

Noen har opp gjennorn årene forsøkt å oversette Carl Olof Rosenius' litteratur, og har fått noe å gi oss. Når det gjelder Hogganviks oversettelser vil jeg gjøre den store svenske Roseniuskjenneren Tore Nilssons ord til mine, når han omtaler Hogganviks første bok: "Fader vår":

 

"Ofte kjennes en oversettelse som en "revidering" av vår lærer Rosenius' skrifter, og blir uekte og fattigere enn originalen. Men jeg opplever det som om Hogganvik har fått nåde til "inspirert" å gjengi boken. Det er Rosenius, det er åndelig undervisning, det er Guds ord til meg".

 

Jeg vil oppfordre deg til å skaffe deg all den Roseniuslitteraturen vi nå har tilgjengelig i ny oversettelse. Skaff deg et "lager" du kan bruke og gi av til andre. Jeg kan ikke tenke meg vi har bedre forkynnelse i Norge i dag.

 

Selv om du har tidligere utgave av Husandaktsboka, vil jeg absolutt anbefale at du skaffer deg den nye oversettelsen, som har fått alt med seg, og har den beste gjengivelsen av dette veldige budskapet til norsk.

 

Her har du hele Bibelens råd til frelse og helliggjørelse. Dette er "den rene lære", reformasjonens budskap, og den kristendom vårt lands grunnlovs § 2 bygger på.

 

Budskapet i boka som nå kommer ut på ny; "I syndsforlatelsens rike", har jeg, som den øvrige Roseniuslitteraturen, brukt gjennorn et langt liv som forkynner. Og jeg har sett hvordan det har vært "spiredyktig" og slått rett inn hos tilhørerne.

 Kristoffer Fjelde

Kristus og Skriften

Forfatter: Hugo Odeberg

Sprog: Norsk Bokmål

Pris: 40,- Dkr.

Omtale af bogen


Her lærer du at det er Kristus selv du møter i hele Skriften. Da mener vi ikke lenger det vi vil om Skriften. Da lytter vi til hva den – Han – mener om oss.

 

Carl Fr. Wisløff:

Svenske professor Hugo Odeberg i Lund (1898-1973) stod som talsmann for et bibelsyn som ikke er så helt vanlig, og som en selv på hans egen tid; to-tre tiår tilbake, ytterst sjelden møtte hos teologer på det høyeste vitenskaplige plan.

 

Alle som lyttet til Hugo Odebergs undervisning, eller som leser hans bøker og skrifter, får et sterkt inntrykk av å lytte til en mann som har Guds ord i Bibelen som sin høyeste, ja, eneste autoritet.


Dette lille hæfte: ”Kristus og Skriften”, fortjener at blive læst og studeret i vide kredse. Læs disse korte stykker langsomt og med bøn i hjertet. Læs dem senere om igjen – og du vil lære at takke Gud endnu mere end før for vor Bibel.

Vort forhold til lov og evangelium

Forfatter: Carl Olof Rosenius og Pieper-Müller

Sprog: Dansk

Pris: 15,- Dkr.Om retfærdiggørelsen ind for Gud

Forfattere: Martin Luther, Johan Arndt, Anders Nohrborg og Carl Olof Rosenius

Sprog: Dansk

Pris: 15,- Dkr.

Omtale af hæftet:

Et vidnesbyrd fra de gamles skrifter, samlet af Axel B. Svensson.Hæfte

20 sider

Format A5

Hæfte

12 sider

Format A5

Retfærdiggørelsen og Helliggørelsen

i C. O. Rosenius´ forkyndelse

Forfattere: Alfred Furberg

Sprog: Dansk

Pris: 15,- Dkr.

Omtale af hæftet:

Alfred Furberg var prædikant og distriktsombud i Evangeliske Fosterlandsstiftelsen i 1930-tallet