Fader vor

 af Carl Olof Rosenius

 

Oversat, fra Arven Forlags gengivelse af originaludgavens første oplag

ved Kjeld Skov Jensen


Forord

 

Carl Olof Rosenius blev født 3. februar 1816 i Västerbotten i Sverige. Han døde 24. februar 1868, 52 år gammel. En bemærkelsesværdig vækkelsesbevægelse blev skabt ved hans forkyndelse både i Sverige, Danmark og Norge.


Rosenius skrev ikke bøger. Han udgav opbyggelsesbladet «Pietisten» som i 1850/60-tallet blev Skandinaviens største tidsskrift, og havde et oplagstal som udkom i op til tre gange så stort oplag som den tids største avis i Sverige: Aftonbladet. I «Pietisten» fik læserne et klart, Gudgivet budskab, og oplagstallet understreger bare at «Guds ord havde fremgang og fik magt», Apg. 19:20.


Fra bladet «Pietisten» er hans artikler så senere samlet og udgivet som bøger. Mest kendt er nok den store «Husandaktsboka» og bogen «Veiledning til fred,» men også sange han skrev, som vi endnu har i vore sangbøger. Det mest betydningsfulde værk Gud har givet os gennem Carl Olof Rosenius er vel alligevel hans Romerbrevsfortolkning, som også var noget af det sidste han fik udrettet før sin død.


Alle disse og flere bøger med Roseniuslitteratur foreligger nu i ny oversættelse på norsk bokmål på Arven Forlag i Mandal.


Det er fra disse bøger, som jeg videre oversætter til dansk i en sprogdragt som vi kender og bruger i dag, men uden et populært og moderne ordvalg og udtryk. Det har været meget vigtigt for mig at bevare det Åndens budskab som vi er blevet givet gennem Guds tjener Rosenius.


Stadig nye mennesker vidner om hvordan det budskab, som Gud har givet os gennem sin tjener Rosenius har givet dem en levende tro på frelsen i Kristus alene.


Denne bog, så vel indledningen, som bønnerne i Fader vor, har et budskab som først og fremmest stiller os overfor spørgsmålet om vort eget forhold til: Er du født på ny? Den taler så videre om det kristne liv. Og er dernæst en Gudgivet inspiration til bøn.


Lad os bede om at Gud må åbenbare, den bøn hans egen Søn har givet os, for vore hjerter! Og lad os tage budskabet til os med disciplenes ord: Herre, lær os at bede!

Skjern, 2013

Oversætteren


Indhold

 

Indledning:

Fader vor, du som er i himmelen!

 

Den første bøn:

Helliget blive dit navn

 

Den anden bøn:

Komme dit rige

 

Den tredje bøn:

Ske din vilje, som i himmelen således også på jorden

 

Den fjerde bøn:

Giv os i dag vort daglige brød

 

Den femte bøn:

Og forlad os vor skyld,

Som vi også forlader vore skyldnere 

 

Den sjette bøn:

Og led os ikke ind i fristelse

 

Den syvende bøn:

Men fri os fra det onde

 

For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen!


--------


Et Gudgivet budskab

som åbenbarer bønnerne i Fader vor

 

Et lille uddrag fra bogen:

 

Bønnen Fader vor er paradiset som åbnes på ny her på jord. I den kan det retfærdiggjorte menneske på ny tale med Gud som en far, og vandre mellem de skønneste og meste frugtbare træer - de syv bønner.

 

Det er ikke nok at bøn bliver et tankens begær - den må være hjertets sag. - Gennem en ny fødsel må du få et hjerte som af sig selv har samme omsorg og begær som bønnerne i «Fader vor» giver udtryk for.

 

Den som får nåde til at se hvad der skjuler sig i disse bønner, og at se det fuldkomne i deres sammensætning, vil ikke behøve flere beviser for Kristi guddom.

--------